Skwery i zieleńce w krajobrazie Krosna. Zielony konkurs rozstrzygnięty.

0
1823
2. Nagroda / fot. UM Krosno

Urząd Miasta Krosna w lutym br. ogłosił konkurs na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów zieleni w Krośnie”. Do 18 kwietnia 2017 r. specjaliści ds. zieleni mogli przesyłać swoje propozycje na zaaranżowanie skwerów i zieleńców w czterech lokalizacjach w mieście. Komisja konkursowa nie przyznała pierwszej nagrody, ale najciekawsze propozycje będą wykorzystane przy realizacji. Wśród przysłanych prac 3. miejsce zdobyły uczestniczki z Krosna ex aequo z uczestniczką  z Wróblika Szlacheckiego (gm. Rymanów) i z uczestniczką z Ratułowa (woj. małopolskie).

Na konkurs wpłynęło 11 prac z całej Polski. Wszystkie projekty spełniały wymogi formalne, a zaproponowane aranżacje świadczą o wysokim poziomie i profesjonalizmie nadesłanych prac.

Prace oceniała 7-osobowa Komisja Konkursowa, w skład której weszli specjaliści z zakresu architektury krajobrazu, zieleni miejskiej, drogownictwa oraz urzędnicy UM Krosna.

Każda z prac zawierała koncepcję zagospodarowania wymienionych niżej obszarów miasta Krosna:

  • zieleńce w ciągu Drogi Krajowej nr 28,
  • skwer na zbiegu ulic Niepodległości i Walslebena,
  • tereny zieleni przy ul. Mickiewicza,
  • skwer na zbiegu ulic Podkarpacka – Pużaka.

Prace były oceniane według następujących kryteriów:

  • jakość i racjonalność przyjętych rozwiązań przestrzennych – walory funkcjonalne, kompozycyjne i architektoniczne, dostosowanie projektowanych rozwiązań do otoczenia,
  • oryginalność i trafność koncepcji zagospodarowania terenu ze szczególnym uwzględnieniem powiązań przestrzennych z otaczającą tkanką miasta i terenami zielonymi oraz ochrona wartości krajobrazowych i przyrodniczych,
  • rozwiązania dotyczące małej architektury oraz elementów edukacyjnych,
  • ekonomika przyjętych rozwiązań.

W ocenie Jury Konkursu żadna z przedstawionych koncepcji nie zasługuje w całości na realizację, natomiast nie zabrakło interesujących i ciekawych rozwiązań dla poszczególnych terenów zieleni lub pewnych fragmentów i elementów zagospodarowania.  Jury podkreśliło wysoki poziom i profesjonalizm zdecydowanej większości przedstawionych prac konkursowych. Różnorodność rozwiązań kompozycyjnych, sposobów zagospodarowania terenów, nowatorskie pomysły na kompozycje zieleni stanowiły o pozytywnym wyniku konkursu.

W większości koncepcji motywem przewodnim był motyw szkła jako symbol tradycji miasta Krosna. Część koncepcji wyróżniała się oryginalnymi pomysłami, ale zabrakło adekwatnego przełożenia na szczegółowe rozwiązania. Generalnie jednak w większości przypadków zabrakło przemyślanych rozwiązań (a nieraz i pominięto) dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, wbrew deklaracji samych autorów, potrzeb osób starszych lub mniej sprawnych ruchowo. Ograniczono zakres propozycji dotyczących rekreacji ruchowej, w tym zimowej, obiektów małej architektury dających cień i schronienie, w kilku przypadkach zaproponowano rozwiązania mało praktyczne i mało ekonomiczne. Zabrakło także uzasadnienia dla odpowiedniego doboru kompozycyjnego i gatunkowego roślin w poszczególnych piętrach nasadzeń w powiązaniu z projektowaną funkcją terenu.

Ostatecznie Komisja nie przyznała I nagrody.

II Nagrodę otrzymał Rafał  Stemporowski ze Szczecina. Przyznano również dwie III nagrody ex aequo zespołom autorskim:

  • Kinga Findysz i Monika Olesiak z Krosna
  • Bernadetta Józefczyk i Renata Kowalczyk z Wróblika Szlacheckiego/Ratułowa

Jury przyznało również wyróżnienia dla Zespołów autorskich z Klinisk Wielkich,  Gostynia i Szczecina.

Wszystkie prace konkursowe będą wystawione w RCKP, a odwiedzający wystawę krośnianie będą mogli ocenić nadesłane projekty.

O dokładnym terminie wystawy będziemy informować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ