Podpisanie porozumienia dotyczącego realizacji polsko-słowackiego projektu

0
471
fot. UG Jedlicze

W środę (8.11) Gmina Jedlicze wraz z partnerskim Miastem Svidnik ze Słowacji podpisała porozumienie w sprawie wspólnej realizacji mikroprojektu pn. „Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci”. Celem projektu jest między innymi umocnienie przyjaźni polsko-słowackiej oraz integracja uczniów wokół polskiego i słowackiego dziedzictwa kulturowego.

Projekt powstał w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa Przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.  Zakłada on wymianę polsko-słowacką i słowacko-polską uczniów w ramach Zielonej Szkoły w latach 2018-2019 oraz realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jedliczu.

W efekcie realizacji projektu nastąpi integracja dzieci wokół polskiego i słowackiego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego. Wpłynie to między innymi na umocnienie przyjaźni polsko-słowackiej między szkołami, dalsze budowanie pozytywnych relacji oraz wzajemną współpracę.

Projekt pn. „Dziedzictwo Pogranicza w oczach dzieci” jest wynikiem wspólnej pracy Gminy Jedlicze i miasta Svidnik. W wielokrotnych spotkaniach udział wzięli przedstawiciele Gminy Jedlicze, Szkoły Podstawowej w Jedliczu, Miasta Svidnik i Základnej Śkoly Svidník. W prace włączyli sie osobiście Burmistrz Gminy Jedlicze – Jolanta Urbanik i Burmistrz Miasta Svodnik – Ján Holodňák. Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Jedlicze, odpowiedzialna za złożenie wspólnego wniosku o dofinansowanie.

fot. UG Jedlicze

Porozumienie jest kontynuacją podjętej współpracy transgranicznej z Miastem Svidnik, między innymi w zakresie wspólnego pozyskiwania środków pochodzących z Unii Europejskiej, wymiany doświadczeń między samorządami oraz wymiany kulturalnej i sportowej.

Całkowity budżet mikroprojektu wynosi 117 172.50 € ( 500 326.58 zł), z czego planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 99 596.61 € ( 425 277.78 zł.)

Po stronie polskiej przewidywana kwota na realizację projektu wynosi 328 231.00 zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 278 996.35 zł, z budżetu państwa wynosi 16 411.53 zł, udział własny z budżetu Gminy Jedlicze wynosi 32 823.12 zł.

Projekt ma zostać zrealizowany w terminie: 1.06.2018- 31.05.2019 roku.

źródło: jedlicze.pl

 

 

 

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o